tabela pakietów internetowych 2023

*(Oferta dla klientów z umowami zawartymi po 01.01.2023 r. będących w zasięgu sieci kablowej w zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w technologii HFC

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT oraz rabat za e-fakturę w kwocie 6 zł.

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej Opłata abonamentowa wzrasta o 6 zł.