Szanowni Państwo,

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana dotyczy Regulaminu oferty promocyjnej taryf EUROPEJSKICH i obejmuje:

- podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Internet w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu w Taryfie Euro Bez limitu do 5,87 GB,

- obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Internet w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych.

Pełna treść Cenników dostępna będzie na stronie www.tvkhajnowka.pl.

Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 1 stycznia 2023 r.