Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że z dniem 1 września 2023 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w taryfach Bez Limitu, Bez Limitu+, Bez Limitu 5G.

Zmiana dotyczy Regulaminu oferty promocyjnej taryf Krajowych pkt.II.3 Tabela nr 3 i obejmuje:

podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Internet w Taryfie :

a) Bez Limitu z 11 GB do 15 GB,

b) Bez Limitu+ z 21 GB do 31 GB,

c) Bez Limitu 5G z 40 GB do 50 GB.

Pełna treść Regulaminu oferty promocyjnej będzie dostępny na stronie www.tvkhajnowka.pl.

Uprzejmie informujemy, że zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r. i wysokość abonamentu pozostaje bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 31 sierpnia 2023 r.