Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem

 buzia zielona3
 

Wskaźnik poprawności faktur

 buzia zielona3
 

Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych

 buzia pomar55
 

Wskaźnik połączeń przerwanych

buzia zielona3
 

Wskaźnik jakości mowy

buzia zielona3

 

Legenda wartości progowe dla poszczególnych wskaźników jakości:

buzia zielona3 wyniki oznaczają dobrą jakość

buzia pomar55 wyniki oznaczają zadowalającą jakość

buzia czerwonawyniki oznaczają niską jakość (poniżej oczekiwań)

 

Wskaźnik

Zakres dla koloru zielonego

Zakres dla koloru żółtego

Zakres dla koloru czerwonego

Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem

≤ 60 s

> 60 ale < 120 s

≥120 s

Wskaźnik poprawności faktur

> 97,5 %

≥ 95,1 ale ≤ 97,5 %

< 95,1 %

Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych

> 98 %

≥ 95 ale ≤ 98 %

< 95 %

Wskaźnik połączeń przerwanych

< 2 %

≥ 2 ale ≤ 5%

> 5%

Wskaźnik jakości mowy

> 90 %

≥ 80 ale ≤ 90 %

< 80 %