Rodzaj Usługi

Ilość jednostek przyznanych

w ramach usługi

Opłata

Zwiększenie Ilości GB w MobiNET o 1 GB

1 GB

5,00 zł

Zwiększenie Ilości GB w MobiNET o 3 GB

3 GB

12,00 zł

Pakiet Internet Noc 100 GB

100 GB

2,99 zł

Pakiet Internet Noc 200 GB

200 GB

9,99 zł