tabela taryf internetowych v2

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej wysyłanych pocztą, opłata abonamentowa jest wyższa o 3 zł.

Pakiet nocny obowiązuje w godzinach 00:00 - 08:00.

*WSZYSTKIE UMOWY ZAWIERANE SĄ NA CZAS NIEOKR EŚLONY.