tabela taryf internetowych v2

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej wysyłanych pocztą, opłata abonamentowa jest wyższa o 3 zł.

*WSZYSTKIE UMOWY ZAWIERANE SĄ NA CZAS NIEOKREŚLONY.