Kanałów:25 / 12 HD

Podstawowy

Do odbioru na nowych telewizorach wyposażonych w dekoder DVB-T MPEG4 lub do odbioru na starszych telewizorach (kineskopowych) z dodatkowym, zewnętrznym dekoderem DVB-T MPEG4:

Pakiet dostępny wyłącznie w budownictwie wielorodzinnym.

Kanałów:76 / 36 HD

Pośredni

Do odbioru na nowych telewizorach wyposażonych w dekoder DVB-T MPEG4 lub do odbioru na starszych telewizorach (kineskopowych) z dodatkowym, zewnętrznym dekoderem DVB-T MPEG4:

Kanałów:114 / 62 HD

Pełny

Do odbioru na nowych telewizorach wyposażonych w dekoder DVB-T MPEG4 lub do odbioru na starszych telewizorach (kineskopowych) z dodatkowym, zewnętrznym dekoderem DVB-T MPEG4: