Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo, GUS ogłosił że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%). (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.). Mając na uwadze aktualną inflację, oraz coraz wyższe koszty jakie ponosimy świadcząc dla Państwa usługi, zmuszeni jesteśmy podnieść opłaty abonentowe dla tych z Państwa, którzy zawarli z nami umowy na czas nieokreślony. Począwszy od 1 stycznia 2024 r. opłaty abonamentowe wzrosną:

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo, GUS ogłosił że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%). (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.). Mając na uwadze aktualną inflację, oraz coraz wyższe koszty jakie ponosimy świadcząc dla Państwa usługi, zmuszeni jesteśmy podnieść opłaty abonentowe dla tych z Państwa, którzy zawarli z nami umowy na czas nieokreślony. Począwszy od 1 stycznia 2024 r. opłaty abonamentowe wzrosną:

Hajnówka, Bielsk Podlaski i okolice

- cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 36,50 zł na 39,50 zł

- cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 51,50 zł na 55,50 zł

Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

Z poważaniem,

Zarząd TVK Hajnówka

Wysokie Mazowieckie

- cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 36,50 zł na 39,50 zł

- cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 49,50 zł na 53,50 zł

Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

Z poważaniem,

Zarząd TVK Hajnówka

Ciechanowiec

- cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 31 zł na 33,50 zł

- cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 46 zł na 49,50 zł

Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

Z poważaniem,

Zarząd TVK Hajnówka