Szanowni Państwo!

Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.Zmiana obejmuje:- obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietów, - podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietów abonamentowych w Roamingu Regulowanym w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu (zgodnie z odpowiednim cennikiem obowiązującym od 01.01.2022 r.)Pełna treść Cenników dostępna jest na stronie stronie)

Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu trwania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwa ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j.