Szanowni Państwo,

Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. że z uwagi na zmianę kursu EUR/PLN i na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 r., z dniem 15 maja 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Zmiany polegają na:

1. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za

 • za wykonanie połączenia głosowego – zmiana na: 0,11 zł brutto za minutę wykonanego połączenia,
 • za wykonanie połączenia głosowego – zmiana na: 1,17 zł brutto za wykonanego 10 minutowego połączenia,
 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,01 zł brutto za minutę odebranego połączenia,
 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,10 zł brutto za odebranie 10 minutowego połączenia,
 • za wysłanie wiadomości SMS – zmiana na 0,02 zł za wysłanie wiadomości SMS,
 • za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na 0,08 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS.
 • 2. obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych - do 8,45 zł za 1 GB, w taryfie Euro Bez Limitu.

  3. podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentach załączonych do ogłoszenia).

  Zmiany dotyczą cenników i regulaminów promocji roamingowych w taryfie Euro bez Limitu i pełna treść Cenników i Regulaminów dostępna jest na stronie www.tvkhajnowka.pl w zakładce pliki do pobrania.

  Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 14 maja 2024 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

  Uprzejmie informujemy o dodaniu w pakiecie pośrednim oraz pełnym programu Polsat News Polityka na poz.45 oraz program Biznes 24 na poz. 46. Polsat News Polityka został uruchomiony na fali rosnącego zainteresowania wydarzeniami politycznymi w kraju. Na kanale można obejrzeć m.in. obrady bijącego rekordy popularności na YouTube Sejmu, Senatu oraz komisji śledczych.

  Program Biznes 24 składa się przede wszystkim z programów newsowych relacjonujących wszystkie istotne dla przedsiębiorców i inwestorów giełdowych wydarzenia, oraz magazynów poświęconych praktycznym aspektom prowadzenia biznesu.

  Szanowni Państwo,

  Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że w wynikuRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

  Zmiana dotyczy:

  1. wysokości opłat dodatkowych naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu

 • za odebranie połączenia głosowego – zmiana na: 0,01 zł za minutę odebranego połączenia,
 • za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na 0,09 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,,
 • za dostęp do Internetu – zmiana na: 9,20 zł za każdy GB.
 • 2. ilości transmisji danych dostępnych w ramach pakietu Internet w Roamingu na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtenstainu w taryfie Euro Bez Limitu.

  Pełna treść Cenników dostępna będzie na stronie www.tvkhajnowka.pl w zakładce pliki do pobrania.

  Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2023 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

  Szanowni Państwo!

  Szanowni Państwo, GUS ogłosił że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%). (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.). Mając na uwadze aktualną inflację, oraz coraz wyższe koszty jakie ponosimy świadcząc dla Państwa usługi, zmuszeni jesteśmy podnieść opłaty abonentowe dla tych z Państwa, którzy zawarli z nami umowy na czas nieokreślony. Począwszy od 1 stycznia 2024 r. opłaty abonamentowe wzrosną:


  - cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 36,50 zł na 39,50 zł

  - cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 51,50 zł na 55,50 zł

  Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

  Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

  Z poważaniem,

  Zarząd TVK Hajnówka


  - cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 36,50 zł na 39,50 zł

  - cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 49,50 zł na 53,50 zł

  Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

  Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

  Z poważaniem,

  Zarząd TVK Hajnówka


  - cena abonamentu Pakietu Pośredniego programów TVK z obecnej 31 zł na 33,50 zł

  - cena abonamentu Pakietu Pełnego programów TVK z obecnej 46 zł na 49,50 zł

  Informujemy Państwa, że podstawą podwyżki jest § 8 ust. 6 pkt. d) umowy, zgodnie z którym Operator uprawniony jest do dokonania raz w roku podwyżki opłaty abonamentowej dla umów zawartych na czas nieokreślony, o nie więcej niż 10% dotychczasowej opłaty, w przypadku istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z tego uprawnienia, gdyż w bieżącym roku znacząco wzrosły opłaty dla nadawców za programy telewizyjne w dużej mierze opłacane w walutach obcych oraz opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Jednocześnie pragniemy poinformować o korzystnej dla Państwa możliwości zmiany warunków Państwa dotychczasowej umowy i zawarcia jej na czas określony – 12 lub 24 miesięcy, dzięki czemu otrzymacie Państwo atrakcyjniejsze warunki świadczonych usług, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Tych z Państwa, którzy nie zdecydują się na zmianę warunków umowy ponownie informujemy, że począwszy od 01.01.2024 r zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany w Państwa umowach bezterminowych polegające na wzroście opłat abonamentowych do kwot wskazanych powyżej. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy na czas nieokreślony, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2023 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu wypowiedzenia umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta, lub przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka jawna, ul. Warszawska 1 E, 17-200 Hajnówka bądź na adres skrzynki elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem nr umowy oraz kodu klienta.

  Wszystkie ceny zawierają należny podatek VAT.

  Z poważaniem,

  Zarząd TVK Hajnówka

  Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. informuje, że z dniem 1 września 2023 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w taryfach Bez Limitu, Bez Limitu+, Bez Limitu 5G.

  Zmiana dotyczy Regulaminu oferty promocyjnej taryf Krajowych pkt.II.3 Tabela nr 3 i obejmuje:

  podwyższenie ilości transmisji danych dostępnej w ramach pakietu Internet w Taryfie :

  a) Bez Limitu z 11 GB do 15 GB,

  b) Bez Limitu+ z 21 GB do 31 GB,

  c) Bez Limitu 5G z 40 GB do 50 GB.

  Pełna treść Regulaminu oferty promocyjnej będzie dostępny na stronie www.tvkhajnowka.pl.

  Uprzejmie informujemy, że zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r. i wysokość abonamentu pozostaje bez zmian.

  W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 31 sierpnia 2023 r.