Do prawidłowego działania usługi dostępu do Internetu należy na urządzeniu dostępowym ustawić nazwę punktu dostępu APN : www.mobilny.pl

Krótkie kody stosowane do Taryf Internetu Mobilnego:

Usługa

Włączenie

Wyłączenie

          Sprawdzenie statusu                             

Aktywne serwisy

  *101#

GPRS

 *101*11*02#

 *101*00*02#

 *101# 

Pakiet Internetowy

    *136#

Zmiana języka na polski

 *105*10#

  

Zmiana języka na angielski

*105*20#

  

Do prawidłowego działania usługi odbierania i wysyłania wiadomości MMS należy na urządzeniu dostępowym ustawić nazwę punktu dostępu APN.

Na przykładzie smartfonu SAMSUNG należy wykonać następujące kroki : Ustawienia-Sieci komórkowe-Nazwy punktów dostępu

Jeśli nie ma dostępnego punku MMS należy taki punk dostępu dodać klikając Dodaj lub edytować w przypadku kiedy niniejszy punkt dostępowy jest obecny.

Prawidłowa konfiguracja Punktu dostępu APN - MMS :

Nazwa: MMS

APN: mms.mobilny.pl

MMSC: http://mms.mobilny.pl:8002

Proxy MMS: 212.2.96.16

Port MMS: 8080

MCC: 260

MNC: 01

Typ uwierzytelniania : PAP

Protokół APN: IPv4

Protokół roamingu APN: IPv4

Do prawidłowego działania usługi dostępu do Internetu należy na urządzeniu dostępowym ustawić nazwę punktu dostępu APN.

Na przykładzie smartfonu SAMSUNG należy wykonać następujące kroki : Ustawienia-Sieci komórkowe-Nazwy punktów dostępu

Jeśli nie ma dostępnego punku INTERNET należy taki punk dostępu dodać klikając Dodaj lub edytować w przypadku kiedy niniejszy punkt dostępowy jest obecny.

Prawidłowa konfiguracja Punktu dostępu APN - INTERNET :

Nazwa: INTERNET

APN: www.mobilny.pl

MCC: 260

MNC: 01

Typ uwierzytelniania: CHAP

Typ APN: default,supl

Protokół APN: IPv4

W celu otrzymania bezpłatnej wiadomości konfiguracyjnej można wysłać SMS o treści odpowiednio: MMS lub INTERNET na numer 8090. Otrzymaną wiadomość konfiguracyjną należy zainstalować.

Krótkie kody stosowane do Taryf Abonamentowych (telefonicznych).

Usługa

Włączenie

Wyłączenie

          Sprawdzenie statusu                             

Aktywne serwisy

  *101#

GPRS

 *101*11*02#

 *101*00*02#

 *101# 

Video Call

*101*11*03#

*101*00*03#

  *101# 

Pakiet Internetowy

    *136#

Poczta Głosowa

*122*11#

 *122*00#

 *122# 

Zmiana języka na polski

 *105*10#

  

Zmiana języka na angielski

*105*20#

  

Wybieranie numeru w Roamingu Callback

*111*xxxxxxxxx#

  

Połączenie oczekujące

*101*11*14#*101*00*14#*101#

 Zawieszenie połączenia

 *101*11*15# *101*00*15#*101#

 Połączenie konferencyjne

*101*11*16# *101*00*16#*101#

 Blokada połączeń z numerów zastrzeżonych

*101*11*17#*101*00*17#*101#

 Usługa Voice over LTE (VoLTE)

*101*11*1327#*101*00*1327#

  Usługa Wi-Fi Calling

*101*11*1327#*101*00*1327#

Rodzaj usługi

Ilość jednostek przyznanych w ramach promocji

Opłata brutto

Pakiet 50 SMS

50 SMS

3,50 zł

Pakiet 100 SMS

100 SMS

6,00 zł

Pakiet SMS bez limitu

SMS bez limitu

9,90 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 1 GB

1 GB

6,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 2 GB

2 GB

12,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 3 GB

3 GB

15,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 5 GB

5 GB

20,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 10 GB

10 GB

34,00 zł

PRZENIEŚ SWÓJ NUMER DO NASZEJ SIECI. ZAŁATWIMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI.

TELEFONIA KOMÓRKOWA BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY.

tabela taryf komórkowych mms3

W przypadku korzystania z faktur w formie papierowej wysyłanych pocztą, opłata abonamentowa jest wyższa o 3 zł.

*UMOWY ZAWIERANE NA CZAS NIEOKREŚLONY. W CELU SKORZYSTANIA Z USŁUG W ROAMINGU OD PEŁNEGO MIESIĄCA MOŻNA PRZEJŚĆ NA TARYFĘ EUROPEJSKĄ. CENA ZMIANY TARYFY WYNOSI 10 ZŁ BRUTTO.

Informacje o roamingu

Informacja dla Klientów korzystających z teryfy z aktywnym roamingiem: Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane, mimo, że Abonent nie przekroczył granicy, są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania z świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów międzynarodowych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu sieci Plus. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.