NOWE STAWKI ZA TRANSMISJĘ DANYCH W ROAMINGU

Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).
 
Od 1 stycznia 2020 r. stawka za 1 GB (1000 MB) transmisji danych w roamingu w UE po naruszeniu FUP wyniesie 15 zł netto, czyli 18,45 zł brutto.
 
Polityka Uczciwego Korzystania (FUP)

W ramach Polityki Uczciwego Korzystania dostawca usług może naliczyć dodatkową opłatę z tytułu roamingu w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez klientów z usług roamingu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy klienci stale korzystają z roamingu w Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże.
 
Abonenci mają prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadzają się na nowe stawki. W przypadku wypowiedzenia umowy abonent jest zobowiązany do zwrotu ulgi przyznanej mu przy zawarciu umowy.

                                                                                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                            Zarząd TVK Hajnówka sp.j.