INFORMACJA O ZMIANIE OPŁAT ABONAMENTOWYCH PAKIETÓW TELEWIZJI KABLOWEJ

Pragniemy Państwa poinformować, że od czerwca br. znacząco wzrosły opłaty za programy z grupy TVN, Discovery oraz Eurosport. Ponadto od nowego roku ponad dwukrotnie wzrosną ceny za reemisję pakietu kanałów Telewizji Polsat oraz inne opłaty związane z kosztami utrzymania sieci. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia tłumaczą niniejszą zmianę wysokości opłat abonamentowych.

Wysokości opłat abonamentowych od 01.01.2020 roku:

  1. Hajnówka:
  • pakiet pośredni - 30,50 zł
  • pakiet pełny - 43 zł

       2. Bielsk Podlaski:

  • pakiet pośredni - 30,50 zł
  • pakiet pełny - 43 zł

       3. Wysokie Mazowieckie:

  • pakiet pośredni - 30,50 zł
  • pakiet pełny - 41 zł

       4. Ciechanowiec:

  • pakiet pośredni - 26 zł
  • pakiet pełny - 39 zł

 

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z nowymi warunkami umowy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2019 r. Rozwiązanie umowy nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. W celu dokonania bezpłatnej zmiany pakietu lub rozwiązania umowy należy zgłosić się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta w celu dopełnienia formalności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać także wysłane pocztą na adres Telewizja Kablowa Hajnówka Spółka Jawna, ul. Warszawska 1E, 17-200 Hajnówka.

 

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT (cena brutto). Istnieje możliwość zmiany pakietów TVK. Wszystkie umowy zawierane są na czas  nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

                                                                                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                            Zarząd TVK Hajnówka sp.j.