INTERNET KABLOWY:

(Dla klientów będących w zasięgu sieci kablowej)

PAKIET I – 10 Mbit/s - 35zł

PAKIET II – 25 Mbit/s - 40zł

PAKIET III – 50 Mbit/s - 47zł

PAKIET IV – 100 Mbit/s - 55zł

 

INTERNET RADIOWY:

(Dla klientów mieszkających w budownictwie jednorodzinnym będących poza zasięgiem sieci

kablowej a znajdujących się w zasięgu nadajników radiowych TVK Hajnówka s.j.)

PAKIET I – 2 Mbit/s - 40zł

PAKIET II – 4 Mbit/s - 47zł

PAKIET III – 6 Mbit/s - 55zł

 

Podłączenie (aktywacja) Internetu w budynku wielorodzinnym24,60zł
Podłączenie (aktywacja) Internetu - radiowy123,00zł
podłączenie Internetu w sieci HFC/PON w przypadku posiadania usługi TVK61,50zł
Ponowne podłączenie usługi, w budownictwie jednorodzinnym24,60zł
Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej36,90zł

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca