INTERNET KABLOWY: 

(Dla klientw mieszkających w budownictwie wielorodzinnym

oraz w jednorodzinnym będących w zasięgu sieci kablowej)

PAKIET I – 5 Mbit/s - 27zł

PAKIET II – 10 Mbit/s - 35zł

PAKIET III – 15 Mbit/s - 40zł

PAKIET IV – 30 Mbit/s - 47zł

 

Podłączenie (aktywacja) Internetu w budynku wielorodzinnym61,50zł
Podłączenie (aktywacja) Internetu w przypadku posiadania usługi TVK49,20zł
Ponowne podłączenie usługi po odłączeniu za zaległe opłaty24,60zł

Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej

36,90zł

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca